tilbage

I 2013 så et nyt viseblad dagens lys, og det henvender sig til alle, der er interesseret i visesang.

Vores forening har allerede informeret medlemmerne om bladet og har medvirket til,
at medlemmerne har modtaget det første nummer af bladet.

Gennem oplysningerne på bagsiden kan man afgive bestilling på abonnement.

Bladets forside

Bladets bagside