tilbage

Det er ikke kun i forbindelse med foreningens viseaftener, at de aktive sangere og vore musikere får lejlighed til at optræde, idet foreninger, institutioner o.l. efter nærmere aftale med formanden og mod et mindre vederlag kan aftale en optræden hos disse.

Underholdningskalenderen for året 2017 viser følgende aftaler af den type:

Onsdag den 1. marts 2017  Nørrebro (ældrecenter) (klokken 13.30-15.30)

Torsdag den 23. marts 2017  Seniormotion Park Vendia (klokken 10.00-11.00)

Onsdag den 27. september 2017 Sæby Pensionist og Efterlønsklub (klokken 14.00-16.00) billeder 

Samarbejde med Vendsyssel Teater

Visens Venner på Vendsyssel Teater

Så er den nye sæson skudt i gang, og det første arrangement er - som annonceret i Vendsyssel Teater´s program - et samarbejde mellem Hjørring og Ålborg´s Vise Venneforeninger, og det foregår i Vendsyssel Teater’s musiksal
mandag d. 9. oktober kl. 19.00.
Det bli´r et ca. to timers spændende og varieret program med et bredt udvalg af viser fra bl. a. den danske revyskat.
Disse bli´r sunget af 11 solister fra de to foreninger, og de vil hver især gi´ deres personlige fortolkning af viserne.
Endvidere er der flere fællessange, som publikum kan synge med på.
Af de 28 både nye og gamle viser, der er på programmet, kan bl. a. nævnes "Rundfart i visernes verden", "Nyboders pris", "Halleluja", "Sådan en aften sku´ man være tyve år", "Kærlighed og kronvildt" o.s.v.
Aftenen har som tema : "Fortællinger i sang og musik". Entreen er kr. 60,- og alle er velkommen.

Hjørring Vise Venner´s normale tilholdssted er Bidstrupkirken, og allerede d. 23. okt. kl. 19.00 er dér igen viseaften, hvor temaet er "Sommersang", og efteråret slutter d. 4. dec. med endnu en Vise-Venne-aften med bl. a. lidt julestemning.