tilbage

Det er ikke kun i forbindelse med foreningens viseaftener, at de aktive sangere og vore musikere får lejlighed til at optræde, idet foreninger, institutioner o.l. efter nærmere aftale med formanden og mod et mindre vederlag kan aftale en optræden hos disse.

Underholdningskalenderen for året 2018 viser følgende aftaler af den type:

Andelsboligforeningerne Korngrunden 9. februar 2018

Hirtshals Husmoderforening 20. marts 2018

Hjallerup Kulturhus 28. marts 2018

Foreningen Norden, Farsø 18. maj 2018
 

Samarbejde med Vendsyssel Teater

Visens Venner på Vendsyssel Teater

Visens venner - Fortællinger i sang og musik

Mandag d. 8. oktober 2018

Den danske visetradition er rig og varieret og kan tolkes på mange måder. Visen Venner i Danmark har 33 lokale foreninger, der over alt i landet arbejder med at give traditionen nyt liv. Ved denne viseaften vil godt en halv snes solister fra det nordjyske være på scenen og underholde med deres personlige fortolkninger af et bredt udvalg af både ældre og nyere viser.

  
Medvirkende: Solister fra Visens Venner i Aalborg og Hjørring

Arrangør Visens venner i Danmark

Sal: musiksal        kl. 19:00 til 22:00    Pris: 60