tilbage

Det er ikke kun i forbindelse med foreningens viseaftener, at de aktive sangere og vore musikere får lejlighed til at optræde, idet foreninger,
institutioner o.l. efter nærmere aftale med formanden og mod et mindre vederlag kan aftale en optræden hos disse.

Underholdningskalenderen for året 2017 viser følgende aftaler af den type:

Onsdag den 1. marts 2017  Nørrebro (ældrecenter) (klokken 13.30-15.30)

Torsdag den 23. marts 2017  Seniormotion Park Vendia (klokken 10.00-11-00)